Latest News

Showing posts with label Ibadat Mitoni. Show all posts
Showing posts with label Ibadat Mitoni. Show all posts

Sunday, May 27, 2012

Ibadat Mitoni Secara Katolik

(Calon ibu yang didampingi calon ayah beserta keluarga siap menyambut diakon memasuki ruangan)
L : Saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di kediaman Bpk. Basilius Satrio Megantoro. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul untuk melaksanakan ibadat selamatan 7 bulan kandungan saudari Catarina Titi Partisani, mendoakan sang ibu agar selamat saat melahirkan. Maka marilah kita berdiri untuk menyambut perayaan ibadat ini.

Lagu pembukaan
Bahasa CintaMu
Andaikan aku lakukan yang luhur mulia
Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna
Reff :
Ajarilah kami bahasa cintaMu
Agar kami dekat padaMu ya Tuhanku
Ajarilah kami bahasa cintaMu
Agar kami dekat padaMu

Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana
Cinta itu murah hati, rela menderita

Pembukaan
(umat berdiri)
P : Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
P : Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus , cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya.
P : Saudara saudari sekalian hadir disini hendak menyertakan diri pada kebesaran dan keagungan cinta Tuhan, serta ikut bergembira bersama saudari Alexadria yang mengalami anugrah Tuhan atas janin yang dikandungnya. Marilah kita bersama sama dengan penuh hikmat menghadap Allah, sumber segala cinta kasih untuk memohon berkat-Nya untuk sang ibu serta bagi kita semua. Marilah kita awali perayaan ibadat ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita dihadapan Allah dan sesama.

Tobat
(merenung)
P : Saya mengaku...
P+ U : Kepada Allah Yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada sudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami
P : Kristus kasihanilah kami
U : Kristus kasihanilah kami
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami
P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Bacaan pertama
L : Pembacaan dari kitab Kejadian, bab 21:1-7 (Ishak lahir)
Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankan-Nya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya. 2 Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. 3 Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. 4 kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. 5 Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak , anaknya, lahir baginya. 6 Berkatalah Sara: �Allah telah membuat aku tertawa; setiap orangyang mendengarnya akan tertawa karena aku.� 7 Lagi katanya: �Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham: Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya.�
L : Demikianlah sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

Lagu antar bacaan

Ku Siapkan hatiku Tuhan
Ku siapkan hatiku Tuhan
tuk dengar firman Mu saat ini
ku sujud menyembah Mu Tuhan
masuk hadirat Mu saat ini
curahkan urapan Mu Tuhan bagi jemaat Mu saat ini
Ku siapkan hatiku Tuhan tuk dengar firman Mu
Firman Mu Tuhan tiada berubah
dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah
Firman Mu Tuhan penolong hidupku
Kusiapkan hatiku Tuhan tuk dengar firman Mu

Bacaan Injil
(umat berdiri)
P : Tuhan sertamu
U : Dan bersama rohmu
P : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas (1:39-45)
U : Dimuliakanlah Tuhan
39 Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 40 Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. 41 Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus, 42 lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. 43 Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 44 Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 45 Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."
P : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

Homili
(umat duduk)

Doa Rosario
P : Saudara saudari sekalian marilah kita berdoa Rosario
P : � Dalam nama Bapa, Putra dan Roh kudus. Amin

Syahadat
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan ponsius Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk disebelah kanan Allah Bapa Yang Mahakuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati, aku percaya akan roh kudus gereja katolik yang kudus dan persekutuan para kudus pengampunan dosa kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin.

Kemulian
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, Amin.
Terpujilah
Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan santo Yosef
Untuk selama-lamanya.
Bapa Kami
Bapa Kami yang ada di surga dimuliakanlah namaMu
datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti didalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami kedalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Terpujilah�
Kemuliaan�

Salam, Putri Allah Bapa
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhMu, Yesus, santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin.

Salam, Bunda Allah Putra
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhMu, Yesus, santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin.

Salam, mempelai Allah Roh Kudus
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertaMu terpujilah Engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhMu, Yesus, santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin.

Kemuliaan�
Terpujilah�
Ya Yesus yang baik
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa kedalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanMu.

Peristiwa gembira pertama
L : Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel (Lukas 1:28b, 30b-31)
L : "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.�

Doa umat yang pertama
L : Allah Bapa yang ada di surga, berkatilah para pemimpin gereja kami, paus dan para imam, semoga mereka terus dapat melayaniMu dalam perayaan-perayaan ekaristi, memimpin Gereja, serta mewartakan kabar baikMu, kami mohon�
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami�
Salam Maria�(10x)
Kemuliaan�
Terpujilah�
Ya Yesus yang baik...

Peristiwa Gembira yang kedua
L : Maria mengunjungi Elisabeth (Lukas 1:42-45)
L : "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu.Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."

Doa umat yang kedua
L : Ya Bapa, berkatilah Kardinal kami, Julius Darmaatmaja,SJ, beserta Uskup koajutor kami Ign. Suharyo, Pr, semoga mereka dapat menggembalakan umat Katholik di Indonesia, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami�
Salam Maria�(10x)
Kemuliaan�
Terpujilah�
Ya Yesus yang baik...

Peristiwa Gembira yang ketiga
L : Yesus dilahirkan di Betlehem (Lukas 2:7)
L : Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.

Doa umat yang ketiga
L : Ya Bapa, berkatilah bangsa dan Negara kami, semoga Negara ini menjadi Negara yang maju dan makmur serta lindungilah bangsa kami dari bahaya-bahaya yang dapat memecahkan kami, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami�
Salam Maria�(10x)
Kemuliaan�
Terpujilah�
Ya Yesus yang baik...

Lagu

Ratu Rosari
Ratu Rosari, Ratu terkudus
Bunda melahirkan Tuhanku Yesus
Dimuka takhtamu anakmu berseru
Doakan kami Maria, Doakan kami Maria.

Peristiwa Gembira yang keempat
L : Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah (Luk 2:34-35)
L : Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak itu: "Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri.

Doa umat yang keempat
L : Ya Bapa berkatilah Gereja dan umat-umatMu, berkatilah agar kami selalu bersatu denganMu serta terdapat katakumen dalam diri kami, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami�
Salam Maria�(10x)
Kemuliaan�
Terpujilah�
Ya Yesus yang baik...

Peristiwa Gembira yang kelima
L : Yesus diketemukan dalam bait Allah (Lukas 2:49-50)
L : "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?"Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan-Nya kepada mereka.

Doa umat yang kelima
L : Ya Bapa, berkatilah para ibu yang sedang mempersiapkan dirinya untuk persalinan, semoga ibu dan anak yang ada dalam kandungannya selamat pada saat ia dilahirkan, kami mohon..
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapa Kami�
Salam Maria�(10x)
Kemuliaan�
Terpujilah�
Ya Yesus yang baik...
P : Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin
( doa rosario selesai )

P : Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Illahi maka beranilah kita berdoa
P+ U : Bapa Kami yang ada di surga dimuliakanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di atas bumi seperti didalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami kedalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

Penutup
P : Marilah berdoa...
P : Allah Bapa Yang Maharahim, sungguh besar anugerahMu kepada kami, terutama calon ibu yang akan melahirkan, kami mohon sertailah ia saat melahirkan nanti, semoga anak yang dalam kandungannya tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab akan imannya kepadaMu, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, Amin.
P : Tuhan sertamu.
U : Dan bersama RohMu.
P : Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa Yang Mahakuasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin.
P : Ibadat sabda tujuh bulanan telah selesai.
U : Syukur kepada Allah.
P : Pergilah anda diutus
U : Amin.

Lagu Penutup

Nderek Dewi Maria
Nderek Dewi Maria temtu gengkang manah
M�boten yen kuwatosa ibu njangkung tansah
Kanjeng ratu ing swarga, amba sumarah samya
Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonono

Upacara pemberkatan

( Calon ibu sudah mandi dengan 7 air sumber disertai bunga mawar, melati, dan kenanga, lalu mengganti baju sebanyak tujuh kali)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Belum
(calon ibu mangganti baju yang lain)
P : ibu-ibu dan bapak-bapak apakah sudah pantas?
U : Sudah
(calon ibu tetap memakai baju yang terakhir lalu menjual rujak dan dawet bersama sang suami dan umat membeli rujak tersebut dengan uang koin palsu)

Ibadat Syukur Kehamilan 7 Bulan (Mitoni)

Ibadat Syukur Kehamilan 7 Bulan (Mitoni)
Keluarga Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani
Depok, 28 Nopember 2011

PEMBUKAAN

1. Lagu Pembukaan
PS 659 atau lagu lain

2. Tanda Salib dan Salam
� Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin.
P : Puji syukur kepada Allah! Semoga rahmatNya melimpah ke atas keluarga ini, dan atas kita semua yang berkumpul demi nama Tuhan.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

3. Tema
Malam ini kita berkumpul untuk bersatu dalam Ibadat MITONI. Dalam masyarakat kita, Mitoni diartikan sebagai ucapan syukur atas usia kehamilan pertama yang memasuki usia ke tujuh bulan. Malam ini, Keluarga Bp/Ibu Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani mengajak kita untuk berdoa bersama mensyukuri buah cinta yang dikaruniakan Tuhan dan mendoakan Ibu Catarina Titi Partisani agar selamat sampai melahirkan, dan supaya bayi dalam kandungannya sehat walafiat. Sekarang, pahala cinta kasih yang dibina keluarga ini dari hari ke hari telah diwujudkan Allah dalam diri seorang bayi yang akan semakin memadukan cinta kasih orang tuanya.
Marilah kita hening sejenak, mengarahkan hati ke hadapan Tuhan, supaya kita dapat melaksanakan ibadat ini dengan sepenuh hati.

4. Seruan Tobat
(hening sejenak)
P : Saya mengaku...
P+U : Kepada Allah Yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada sudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin

P : Tuhan Yesus Kristus
Kehadiran � Mu ditengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan Berkat rahmat melimpah
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami

P : Tuhan Yesus Kristus
Kehadiran � Mu ditengah keluarga menampakkan Cinta Kasih, hiburan, dan tanggung jawab tiap-tiap anggota
P : Kristus kasihanilah kami
U : Kristus kasihanilah kami

P : Tuhan Yesus Kristus
Kehadiran � Mu ditengah keluarga menampakkan kedamaian dan kebahagiaan
P : Tuhan kasihanilah kami
U : Tuhan kasihanilah kami

5. Doa Pembukaan
P : Marilah kita berdoa. � Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau berkenan mengikutsertakan Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani dalam karya penciptaanMu. Makhluk baru sudah Kauciptakan dengan perantaraan mereka berdua. Maka kami mohon, dampingilah selalu suami istri ini, supaya dapat menjaga dan merawat ciptaanMu yang suci ini dengan baik, sampai kelak lahir dengan selamat, dan memberikan kegembiraan besar bagi kami semua. Demi Yesus Kristus PutraMu, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kani dan sepanjang masa.
U : Amin

IBADAT SABDA

6. Bacaan Pertama
L : Pembacaan dari kitab Kejadian, bab 21:1-7
Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankan-Nya, dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur seratus tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sara: �Allah telah membuat aku tertawa; setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku.� Lagi katanya: �Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham: Sara menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya.�
L : Demikianlah sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah

7. Lagu Pengantar Bacaan
PS 369 atau lagu lain

8. Bacaan Injil
P : Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P : Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas (1:39-45)
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring: "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana."
P : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

9. Renungan

10. Syahadat / Pengakuan Iman Rasuli
P : Saudara sekalian, kita percaya bahwa kandungan Saudara kita Catarina Titi Partisani ini adalah anugrah Allah sebagai balasan atas cinta kasih mereka. Semoga keyakinan ini membawa kita kepada sikap takwa sejati kepada Allah. Dan marilah sekarang kita saling meneguhkan iman dan mendoakan bersama-sama Syahadat Para Rasul.
U : Aku percaya ....

DOA

11. Doa Mohon Karunia Roh Kudus
P : Pertolongan kita pada nama Tuhan,
U : Yang menjadikan langit dan bumi.
P : Berharaplah hanya kepada Tuhan
U : Dengan penuh iman dan bakti
P : Marlah kita berdoa
Allah yang maha kuasa dan maha murah, Engkau telah menunjukkan kasih sayangMu kepada kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anakMu berkat Roh PuteraMu, yakni Roh Kudus yang Kauutus tinggal di dalam hati kami. Karena Ia ada di dalam hati kami maka kami boleh memanggil Engkau �Bapa�. Dengan penuh iman kami menyerahkan diri seutuhnya kepadaMu. Saudara kami Basilius Satrio Megantoro dan Catarina Titi Partisani ini pun menyerahkan seluruh hidup mereka kepada penyelenggaraanMu. Maka dari itu, sudilah menguatkan hati mereka, supaya sanggup menghadapi liku-liku hidup berkeluarga dengan tabah. Lebih-lebih pada saat ini, di kala mereka menantikan kedatangan anak yang pertama, sudilah Engkau selalu mendampingi mereka dengan rahmatMu, demi Kristus Yesus, Tuhan kami.
U : Amin

P : Ya Bapa, Santo Yohanes Pembaptis Kaupenuhi Roh Kudus sejak ia dikandung ibunya. Kamipun mohon, sudilah pula mencurahkan RohMu ke atas anak yang dikandung Saudara kami ini.
Datanglah, ya Roh Kebijaksanaan. Ajarlah hati kami agar dapat memahami, mencintai, dan mengutamakan ulah kerohanian. Tolonglah kami membina sikap takwa kepadaMu, agar kelak pantas menikmati bahagia di surga selama-lamanya.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Pengertian. Terangilah budi kami agar dapat mengerti dan menghayati amanatMu yang Kausampaikan lewat Gereja. Tolonglah kami mengamalkannya pula kepada sesama, agar di manapun juga Engkau dihormati dan dipuji, kini dan sepanjang masa.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Penasihat. Dampingilah tingkah laku kami setiap hari. Semoga hati kami selalu tertuju pada kebaikan. Bebaskanlah kami dari yang jahat, agar akhirnya selamat sampai ke pangkuan Bapa untuk berbahagia selamanya.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Kekuatan. Teguhkanlah hati kami, supaya tetap tabah bila menghadapi pencobaan. Lindungilah kami terhadap maksud jahat dan serangan musuh. Jagalah jangan sampai kami binasa karena terpisah daripadaMu, sebab hanya Engkaulah harapan hidup kami kini dan sepanjang masa.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Kesederhanaan. Tanamkanlah kesadaran dalam hati kami bahwa harta dunia ini akan musnah. Jauhkanlah kami dari nafsu memburu barang duniawi. Jangan Kau biarkan kami tenggelam dalam kemewahan, sampai melupakan Dikau, harta kami yang paling berharga di dunia kini dan di akhirat nanti.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Kesalehan. Penuhilah hati kami dengan semangat hormat bakti kepada Allah. Tolonglah supaya selama hidup di dunia ini kami selalu patuh kepadaNya, sehingga kelak diperkenankan bersukaria dalam kebahagiaan abadi.
U : Amin

P : Datanglah, ya Roh Ketulusan. Jauhkanlah kami dari tingkah laku munafik atau penuh tipu daya. Semoga kami selalu bersikap jujur, karena menyadari bahwa Engkau selalu ada di samping kami. Dengan demikian kami akan jauh dari tingkah laku yang tidak berkenan di hatiMu.
U : Amin
P : Datanglah, Roh Kudus, penuhilah hati umatMu.
U : Dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu.
P : Tuhan kabulkanlah doaku.
U : Dan seruanku sampailah di hadapanMu.
P : Marilah kita berdoa - Ya Allah kami mohon dengan rendah hati, utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami supaya seluruh hidup kami selalu dijiwai dan digerakkan olehNya. Demi Kristus Pengantara kami.
U : Amin.

P : Ibu Maria, Elisabet yang sedang mengandung bersuka cita karena Kaukunjungi. Bahkan bayi yang ada dalam rahimnya melonjak kegirangan karena kedatanganmu yang membawa serta Tuhan Yesus. Saudara kami inipun senang dan ingin sekali dikunjungi. Maka penuhilah kerinduan hati mereka. Mohonlah kepada PuteraMu supaya Ia mengutus Roh Kudus yang dalam rahim Saudara kami ini. Supaya kelak menjadi anak yang saleh, yang tahu menjunjung tinggi nama orang tua dan patut dibanggakan oleh gereja dan negara.
U : Amin

12. Doa Mohon Berkat bagi Ibu yang Hamil
P : Saudara sekalian, kita akan mohon berkat bagi Saudara kita yang hamil ini. Pertama-tama kita akan mendoakan Mazmur 128. Sesudah setiap bait, kami mohon mengulangi refrein: Suami istri yang takwa akan diberkati.
P : Berbahagialah orang yang takwa, yang hidup sesuai bimbingan Tuhan. Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu, hidupmu akan bahagia dan sejahtera.
U : Suami istri yang takwa akan diberkati.

P : Istrimu subur di dalam rumahmu, bagaikan pokok anggur. Anak-anakmu mengelilingi mejamu bagaikan tunas zaitun.
U : Suami istri yang takwa akan diberkati.

P : Semoga Tuhan memberkati engkau dari surga. Semoga engkau menikmati kemakmuran seumur hidup dan melihat anak cucumu turun temurun.
U : Suami istri yang takwa akan diberkati.

P : Ya Allah yang maha rahim, pencipta dan pelindung kami. Berkat daya ciptaMu, wanita menjadi sumber hidup baru. Pandanglah saudara kami yang sedang mengandung ini dan limpahkanlah berkatMu ke atasnya. Semoga ia tabah dan sabar. Semoga, kalau tiba saatnya nanti ia dapat bergembira karena melahirkan anak yang sehat, yang menjadi kebanggaan orang tua, dan sesudah dewasa pun tahu berbakti kepadaMu, Allah yang maha kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin.

13. Doa Bapa Kami
P : Marilah kita memuliakan namaNya dengan doa yang diajarkan Yesus, Sang Putera.
U : Bapa Kami yang di surga .....
P : Ya Bapa, dimuliakanlah namaMu karena karya agung yang telah Kau wujudkan di tengah keluarga saudara kami ini. Bantulah kami semua supaya selalu berusaha menjadikan keluarga kami masing-masing suatu pujian bagi namaMu. Sambil menantikan penyelamat kami Yesus Kristus.
U : Sebab Engkaulah raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.

14. Doa Penutup
P : Ya Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadaMu atas sabda dan kurnia yang telah Kaunyatakan dalam kebaktian ini. Khususnya kepada Saudara Basilius Satrio Megantoro, Catarina Titi Partisani dan kandungannya. Tabahkanlah hati mereka selama menghadapi persalinan. Semoga semua berjalan lancar tanpa hambatan apapun karena Engkau selalu mendampingi mereka. Amin.

PENUTUP

15. Berkat Pengutusan
P : Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai.
U : Syukur kepada Allah.
P : Marilah kita mengarahkan hati kepada Allah dan mohon berkatNya.
Sudilah menguatkan, mendampingi dan memberkati saudara kami ini dan kami semua yang hadir di sini, ya Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U : Amin.

16. Lagu Penutup
PS 542 atau lagu lain

Tags

Berita (144) Gereja Katolik (129) Iman Katolik (76) Apologetik (71) Paus (44) Tradisi (41) Kitab Suci (30) Politik (29) Yesus (28) Magisterium (24) Doa (22) Katolik Timur (20) Kesaksian (19) Katekese Liturgi (18) Renungan (18) Maria (15) Tanya Jawab (13) Roh Kudus (10) Kamis Putih (9) Film (8) Karismatik (8) Prodiakon (8) Lektor (7) Natal (7) Petrus (7) Sakramen Ekaristi (7) Sakramen Perkawinan (7) Adven (6) Katekese Katolik (6) Lintas Agama (6) Pantang dan Puasa (6) Perayaan Ekaristi (6) Seputar Liturgi (6) Anglikan (5) Gua Maria (5) Hari Perayaan Santa Maria (5) Hari Raya / Solemnity (5) Ibadat Harian (5) Madah dan Lagu Liturgi (5) Masa Prapaskah (5) Piranti Liturgi (5) Berita Terkini (4) Doa Novena (4) Doa Rosario (4) Ibadat Peringatan Arwah (4) Inkulturasi Liturgi (4) Jumat Agung (4) Komuni Kudus (4) Minggu Palma (4) Musik liturgi (4) Rabu Abu (4) Sakramen Mahakudus (4) Surat Gembala Paus (4) Tri Hari Suci (4) Dirigen Paduan Suara (3) Doa Litani (3) Ibadat Rosario (3) Jalan Salib (3) K Evangelisasi Pribadi (3) Kisah Nyata (3) Lamentasi (3) Liturgi Anak (3) Malam Paskah (3) Mgr Antonius Subianto OSC (3) Misa Jumat Pertama (3) Misa Krisma (3) Misdinar (3) Ordo (3) Paduan Suara Gereja (3) Paus Fransiskus (3) Persatuan Gereja (3) Tahun Liturgi (3) Tata Gerak dalam Liturgi (3) Virus Covid-19 (3) Yohanes Paulus II (3) Analisis Tafsiran (2) Beato dan Santo (2) Berita Luar Negeri (2) Busana Liturgi (2) Doa Angelus (2) Doa Bapa Kami (2) Doa Dasar (2) Doa Persatuan (2) Doa Suami-Istri (2) Doa Utk Jemaat (2) Doa Utk Warga (2) Doa dan Ibadat (2) Dupa dalam Liturgi (2) Eksorsisme (2) Evangeliarium (2) Hati Kudus Yesus (2) Homili Ibadat Arwah (2) Ibadat Completorium (2) Ibadat Mitoni (2) Ibadat Syukur Midodareni (2) Mgr.Antonius Subianto OSC (2) Mujizat (2) Orang Kudus (2) Pekan Suci (2) Perarakan dalam Liturgi (2) Reformasi Gereja (2) Risalah Temu Prodiakon (2) Sharing Kitab Suci (2) Surat Gembala KWI (2) Surat Gembala Uskup (2) Tuguran Kamis Putih (2) Ada Harapan (1) Allah Pengharapan (1) Api Karunia Tuhan (1) Artikel Rohani (1) Baptis Darah (1) Baptis Rindu (1) Batak Toba (1) Berdoa Rosario (1) Bersaksi Palsu (1) Bhs Indonesia (1) Bhs Karo (1) Bulan Rosario (1) Bunda Maria (1) Carlo Acutis (1) Debat CP (1) Dei Verbum (1) Desa Velankanni (1) Diakon (1) Doa Bersalin (1) Doa Dlm Keberhasilan (1) Doa Dlm Kegembiraan (1) Doa Dlm Kesepian (1) Doa Katekumen (1) Doa Kebijaksanaan (1) Doa Kehendak Kuat (1) Doa Kekasih (1) Doa Kekudusan (1) Doa Kel Sdh Meninggal (1) Doa Keluarga Sakit (1) Doa Kerendahan Hati (1) Doa Kesabaran (1) Doa Keselamatan (1) Doa Ketaatan (1) Doa Ketabahan (1) Doa Orang Menderita (1) Doa Orang Sakit (1) Doa Pemb Pertemuan (1) Doa Penerangan RK (1) Doa Pengenalan (1) Doa Penutup Pertemuan (1) Doa Perjalanan (1) Doa Pertunangan (1) Doa Ratu Surga (1) Doa SeSdh Kelahiran (1) Doa Seblm Kelahiran (1) Doa Seblm Makan (1) Doa Semakin Dikenal (1) Doa Siap Mati (1) Doa Tanggung Jawab (1) Doa Ulang Tahun (1) Doa Untuk Anak (1) Doa Untuk Keluarga (1) Doa Utk Gereja (1) Doa Utk Masyarakat (1) Doa Utk Mempelai (1) Doa Utk Negara (1) Doa Utk Ortu (1) Doa Utk Pemuka (1) Doa Utk Penderita (1) Doa Utk Petugas (1) Doa Utk Rakyat (1) Doa Utk Tanah Air (1) Doa Utk Yg Membenci (1) Dogma (1) Doktrin (1) Dokumen Gereja (1) Dokumen Pernikahan (1) Dominicans (1) Dosa (1) Ekaristi Kudus (1) Enggan Beribadat (1) Epiphania (1) Film Terbesar (1) Firman Tuhan (1) Foto Kenangan (1) Generasi Muda (1) Gubernur Wasington (1) Haposan P Batubara (1) Hari Pesta / Feastum (1) Harus Bergerak (1) Hidup Kudus (1) Hidup Membiara (1) Homili Ibadat Syukur (1) Hukum Kanonik (1) Ibadat Jalan Salib (1) Ibadat Pelepasan Jenazah (1) Ibadat Pemakaman (1) Imam Jesuit (1) Investasi Surgawi (1) Jangan diam (1) Joko Widodo (1) Kalender Prapaska (1) Kebenaran KS (1) Keberadaan Allah (1) Kebohongan Pemimpin (1) Kejujuran (1) Kekuasaan Pelayanan (1) Kekudusan Degital (1) Kesehatan Tubuh (1) Komentar (1) Konsili Vat II (1) Konstantinovel (1) Kopi Asyik (1) Kristus Allah (1) Kualitas Hidup (1) Kumpulan cerita (1) Lawan Covid-9 (1) Lawan Terorisme (1) Lingkuangan Keluarga (1) Lingkup Jemaat (1) Lingkup Masyarakat (1) Liturgi Gereja (1) Luar Biasa (1) Lucu (1) Madu Asli (1) Mari Berbagi (1) Mateus 6 (1) Mayoritas Katolik (1) Menara Babel (1) Menghadapi Kematian (1) Menunggu Penyelamat (1) Mesin Waktu (1) Mgr A Subianto OSC (1) Misa Imlex (1) Misa Latin (1) Misa Online (1) Misionaris SCY (1) Mohon Bantuan (1) NKRI (1) Naskah WH (1) Oikoumene (1) Organis Gereja (1) PGI (1) Passion Of Christ (1) Pastoran (1) Penampakan Maria (1) Pendidikann Imam (1) Pengakuan Iman (1) Penghormatan Patung (1) Pentahbisan (1) Perbaikan (1) Perjamuan Kudus (1) Perkawinan Campur (1) Perkawinan Sesama Jenis (1) Persiapan Perkawinan (1) Pertemuan II App (1) Pertobatan (1) Pesan Natal (1) Pesan Romo (1) Pohon Cemara (1) R I P (1) Rasa Bersyukur (1) Rasul Degital (1) Rasul Medsos (1) Renungan Musim Natal (1) S3 Vatikan (1) SSCC Indonesia (1) Saksi Bohong (1) Salam Yosef (1) Saran Dibutuhkan (1) Sejarah (1) Selamat Paskah (1) Selingan (1) Sepuluh Perintah Allah (1) Sosialisasi APP (1) Spiritualitas (1) Sukarela (1) Surat bersama KWI-PGI (1) Surga (1) Survey (1) Survey KAJ (1) Tahun St Yosef (1) Teologi (1) Thema APP (1) Tim Liturgi (1) Tokoh Iman (1) Tokoh Internasional (1) Tokoh Masyarakat (1) Toleransi Agama (1) Tuhan Allah (1) Tujuan Hidup (1) Turut Berlangsungkawa (1) Usir Koruptor (1) Ust Pembohong (1) Video (1) Wejangan Paus (1) Yudas Iskariot (1) Ziarah (1)