Latest News

Showing posts with label Ibadat Pelepasan Jenazah. Show all posts
Showing posts with label Ibadat Pelepasan Jenazah. Show all posts

Thursday, July 25, 2013

Upacara Pelepasan Jenazah

LAGU PEMBUKAAN:

TANDA SALIB DAN SALAM:

P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belaskasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan.
U : Sekarang dan selama-lamanya

KATA PEMBUKA:

P : Ibu-Bapak, saudara-saudariku sekalian, keluarga yang berduka yang terkasih dalam Kristus. Dengan rasa sedih hati kita mengadakan upacara perpisahan dengan���..yang kita kasihi ini. Sebentar lagi kita akan menghantar dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Namun kita tidak boleh putus asa seperti orang yang tidak mempunyai harapan. Sebab kita menaruh harapan kepada Kristus yang telah meng-hancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitan-Nya yang mulia. Maka marilah kita mendoakan keselamatan kekal baginya dan peneguhan iman bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan.

PERNYATAAN TOBAT:

P : Agar doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maharahim diterima, marilah kita terlebih dahulu menyesali dan memohon ampun dariNya atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan.
P : Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus.
Tuhan kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Engkaulah kebangkitan dan kehidupan; barang siapa percaya kepada-Mu akan memperoleh kehidupan yang kekal.
Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami
P : Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa.
Tuhan kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.
P : Semoga Allah yang Mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin

Marilah Berdoa:P : Allah, Bapa kami yang Maharahim dengan penuh harapan kami menyerahkan hambaMu ini �����..�, ke tanganMu. Berikanlah dia istirahat penuh terang dan damai dalam kerajaanMu. Ampunilah ya Bapa, segala dosa dan kesalahannya. Semoga ia bersatu dengan para hambaMu untuk menikmati cahaya kebahagiaan kekal dan memuji kebaikanMu.
Kami juga berdoa bagi kami semua yang masih berziarah di bumi ini, terutama bagi keluarga yang sedang berkabung. Engkaulah, ya Bapa sumber belaskasihan dan penghiburan, Engkau mencintai kami dengan kasih abadi; Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar yang gilang-gemilang berkat kebangkitan mulia PuteraMu. Maka kami mohon, semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka-citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan serta harapannya kepadaMu.
Demi Yesus Kristus, Puteramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
U : Amin

LITURGI SABDA:

BACAAN I:
APAKAH YANG DAPAT MEMISAHKAN KITA DARI CINTA KASIH KRISTUS.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma (8:31b-35,37-39).
L : 8:31b Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 8:32 Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 8:33 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? 8:34 Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi Pembela bagi kita? 8:35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau peng-aniayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan , atau bahaya, atau pedang? 8:37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orangorang yang menang baik malaikat-malaikat, maupun pemerintahpemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, 8:39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
L : Demikian Sabda Tuhan
U : Amin

LAGU ANTAR BACAAN:

BACAAN INJIL (LUKAS 23-33,39-43)
P : Tuhan beserta kita
U : Sekarang dan selama-lamanya
P : Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas
U : Dimuliakanlah Tuhan
P : HARI INI JUGA ENGKAU AKAN ADA BERSAMA-SAMA DENGAN AKU DI DALAM FIRDAUS
23:33 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri- Nya, 23:39 Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Yesus, katanya: �Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami! 23:40 Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: �Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? 23:41 Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.� 23:42 Lalu ia berkata kepada Yesus: �Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.� 23:43 Kata Yesus kepadanya: �Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus"
P : Demikianlah Injil Tuhan
U : Terpujilah Kristus

HOMILI

DOA UMAT
P : Ya Allah yang Maha murah, Engkau adalah sumber kehidupan kami yang selalu setia menuntun segala langkah kehidupan kami di kala suka maupun duka. Kami percaya, bersama dengan Dikau kami mampu untuk membuat hidup ini menjadi makin bermakna. Karena itu ya Tuhan, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa umatMu yang berhimpun di sini.
P1 : Allah, Bapa kami di dalam surga, kepadaMu kami menyerahkan ����..� yang kami kasihi ini. Engkau telah menciptakan dan menempatkan dia di dunia ini untuk mengabdi kepadaMu dan sesamanya. Engkaulah yang memanggil dia. Semoga ia pantas bertemu dengan Dikau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Marilah kita memohon �..�.
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
P2 : Semoga Engkau dengan murah hati mengasihani dia yang telah kembali kepadamu. Marilah kita memohon ��..�
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P3 : Semoga ia yang telah Kau murnikan dengan air permandian, tetap Kau sucikan pula dengan kemurahan belaskasihanMu. Marilah kita memohon ���
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P4 : Semoga ia yang selama hidupnya memperjuangkan kebenaran, keadilan, cinta kasih dan damai, Kau beri pahala di surga. Marilah kita memohon �..�.
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P5 : Semoga di akhirat, ia Kau beri tempat yang tenteram dan terang bersama dengan orang-orang kudusMu. Marilah kita memohon ���
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P6 : Semoga kami yang bersedih hati atas kematiannya, terutama keluarga yang berduka, Kau hibur dengan harapan akan persatuan kelak di surga. Marilah kita memohon ��.�
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P : Allah yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa menyayangi umatMu. Engkaulah kebahagiaan bagi semua orang yang meninggal dalam Dikau. Semoga dalam kerahimanMu beristirahatlah ������..� yang kami kasihi. Kabulkanlah dengan rela doadoa kami ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin

BAPA KAMI

P : Marilah kita satukan semua doa permohonan dan kerinduan hati kita, dalam doa yang diajarkan Kristus sendiri:
U : Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
P : Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damaiMu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus.
U : Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamalamanya
P : Damai Tuhan kita Yesus Kristus, beserta kita U : Sekarang dan selama-lamanya.

PEMBERKATAN JENAZAH

P : Ibu-Bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sebentar lagi kita akan berpisah secara jasmani dengan �����..� yang kita kasihi ini. Maka dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan yang terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit bersama Kristus yang telah diimaninya untuk kehidupan yang kekal. Maka air suci akan direciki di atas dia sebagai lambang pembaptisannya dan jenazahnya akan didupai, supaya keharuman amal baktinya di dunia ini berkenan kepada Tuhan.
P : Ya Tuhan, siramilah hambaMu ini �����. yang masuk ke alam kekal, dengan air kehidupan.
U : Terimalah dia, ya Tuhan.
P : Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudusMu dalam kerajaan surga.
U : Terimalah dia, ya Tuhan.
P : Dari bumi aku berseru kepadaMu, ya Tuhan. Sudilah Engkau mendengarkan seruanku.
U : Terimalah dia, ya Tuhan.
P : PadaMu, ya Tuhan, ada pengampunan dosa agar semua orang mengabdi kepadaMu dengan hati yang gembira.
U : Terimalah dia, ya Tuhan.
P : Aku percaya kepadaMu, ya Tuhan; jiwaku percaya akan SabdaMu.
U : Terimalah dia, ya Tuhan.
P : Pada-Mu, ya Tuhan, ada belaskasihan serta penebusan berlimpah ada pada-Mu
U : Terimalah dia, ya Tuhan
P : Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong �����. ini dan hantarkanlah dia kepada Kristus.
U : Di hadapan Allah yang Mahatinggi.
P : Semoga Kristus menyambutmu, sebab Dia-lah yang telah memanggil engkau. Semoga para malaikat mengiringi dan menjemput engkau ke pangkuan Abraham.
U : Di hadapan Allah yang Mahatinggi
P : Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi
U : Di hadapan Allah yang Mahatinggi
P : Marilah berdoa:
Ya Tuhan, kehidupan dan kematian kami berada di dalam tanganMu sendiri. Engkau telah menciptakan manusia karena kasih dan cintaMu. Ya Tuhan, lihatlah kami putera-puteri-Mu yang kini berhimpun di sekitar peti jenazah dari �����... yang kami kasihi ini. Kami semua berduka cita atas kematiannya. Maafkan kami ya Tuhan, jika kami belum sempat mengucapkan terima kasih kami kepadanya atas segala kebaikan yang telah dilakukannya kepada kami. Kami juga menyesal jika kami belum sempat meminta maaf atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan terhadapnya. Akan tetapi kami percaya bahwa kasihMu jauh lebih kuat daripada keinginan manusiawi kami. Kami mohon berkat belaskasihan-Mu kepada ����������, janganlah Engkau serahkan dia kepada kekuasaan maut, tetapi bebaskanlah dia demi jasa Kristus, Putera-Mu. Biarkanlah darah dan air yang tercurah dari lambung Kristus, PuteraMu itu membersihkan dia dari segala dosa dan kesalahannya sehingga ia, dengan jiwa yang bersih dapat menghadap Engkau, Penciptanya, Bapanya dan juga Bapa kami bersama. Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini, ia telah dikuatkan dan disegarkan dengan santapan Tubuh dan Darah Kristus Putera-Mu. Maka kami mohon, perkenankanlah ia kini mengambil bagian dalam perjamuan surgawi-Mu. Disanalah kami semua akan dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan Dikau dalam keabadian. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin.
P : �����.,terima kasih atas segala kebaikan, jasa dan pengorbanan hidupmu yang telah engkau perbuat selagi masih hidup bersama dengan kami. Atas segala tanda kasihmu itu, kami hanya sanggup mengucapkan terima kasih dan selamat jalan, bawalah selalu tanda kemenangan Kristus: Dalam nama Bapa dan (+) Putera Roh Kudus.
U : Amin.
(Lalu jenazah direciki dengan air suci dan didupai. Keluarga diperkenankan untuk menyirami jenazah dengan minyak wangi yang sudah diberkati. Sebaiknya diiringi dengan lagu yang sesuai)

DOA PENUTUP

P : Marilah berdoa:
Allah dan Bapa kami yang Maha baik, kami mempercayakan �����.� yang kami kasihi ini kepada kerahimanMu. Kami percaya, bahwa semua orang yang meninggal dalam Kristus akan hidup bersama Kristus. Kepercayaan ini memberi kami harapan dan menabahkan hati kami dalam kesusahan. Dengarkanlah doa umatMu ini dan bukalah pintu surga bagi dia yang sudah Engkau panggil. Semoga kami yang masih berziarah di bumi ini, terutama semua anggota keluarga yang ditinggalkannya selalu saling membantu dalam segala tantangan hidup ini; dan semoga kami tetap menaruh kepercayaan yang teguh akan sabda-Mu, bahwa kami juga akan menyongsong Kristus untuk bersatu dengan Dia selama-lamanya. Sebab Dialah PuteraMu, Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.
U : Amin

BERKAT

P : Tuhan beserta kita U : Sekarang dan selama-lamanya
P : Semoga kita sekalian, semua yang kita doakan dan perjalanan kita menghantar �������..� ke tempat peristirahatannya yang terakhir, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Mahakuasa: Bapa dan (+) Putera dan Roh Kudus
U : Amin.
P : Saudara-saudariku sekalian, marilah kita berangkat ke pekuburan untuk menghantar ������ yang kita kasihi ini ke tempat istirahatnya yang terakhir. Semoga damai Tuhan menyertai kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya

LAGU PENUTUP

Tags

Berita (144) Gereja Katolik (129) Iman Katolik (76) Apologetik (71) Paus (44) Tradisi (41) Kitab Suci (30) Politik (29) Yesus (28) Magisterium (24) Doa (22) Katolik Timur (20) Kesaksian (19) Katekese Liturgi (18) Renungan (18) Maria (15) Tanya Jawab (13) Roh Kudus (10) Kamis Putih (9) Film (8) Karismatik (8) Prodiakon (8) Lektor (7) Natal (7) Petrus (7) Sakramen Ekaristi (7) Sakramen Perkawinan (7) Adven (6) Katekese Katolik (6) Lintas Agama (6) Pantang dan Puasa (6) Perayaan Ekaristi (6) Seputar Liturgi (6) Anglikan (5) Gua Maria (5) Hari Perayaan Santa Maria (5) Hari Raya / Solemnity (5) Ibadat Harian (5) Madah dan Lagu Liturgi (5) Masa Prapaskah (5) Piranti Liturgi (5) Berita Terkini (4) Doa Novena (4) Doa Rosario (4) Ibadat Peringatan Arwah (4) Inkulturasi Liturgi (4) Jumat Agung (4) Komuni Kudus (4) Minggu Palma (4) Musik liturgi (4) Rabu Abu (4) Sakramen Mahakudus (4) Surat Gembala Paus (4) Tri Hari Suci (4) Dirigen Paduan Suara (3) Doa Litani (3) Ibadat Rosario (3) Jalan Salib (3) K Evangelisasi Pribadi (3) Kisah Nyata (3) Lamentasi (3) Liturgi Anak (3) Malam Paskah (3) Mgr Antonius Subianto OSC (3) Misa Jumat Pertama (3) Misa Krisma (3) Misdinar (3) Ordo (3) Paduan Suara Gereja (3) Paus Fransiskus (3) Persatuan Gereja (3) Tahun Liturgi (3) Tata Gerak dalam Liturgi (3) Virus Covid-19 (3) Yohanes Paulus II (3) Analisis Tafsiran (2) Beato dan Santo (2) Berita Luar Negeri (2) Busana Liturgi (2) Doa Angelus (2) Doa Bapa Kami (2) Doa Dasar (2) Doa Persatuan (2) Doa Suami-Istri (2) Doa Utk Jemaat (2) Doa Utk Warga (2) Doa dan Ibadat (2) Dupa dalam Liturgi (2) Eksorsisme (2) Evangeliarium (2) Hati Kudus Yesus (2) Homili Ibadat Arwah (2) Ibadat Completorium (2) Ibadat Mitoni (2) Ibadat Syukur Midodareni (2) Mgr.Antonius Subianto OSC (2) Mujizat (2) Orang Kudus (2) Pekan Suci (2) Perarakan dalam Liturgi (2) Reformasi Gereja (2) Risalah Temu Prodiakon (2) Sharing Kitab Suci (2) Surat Gembala KWI (2) Surat Gembala Uskup (2) Tuguran Kamis Putih (2) Ada Harapan (1) Allah Pengharapan (1) Api Karunia Tuhan (1) Artikel Rohani (1) Baptis Darah (1) Baptis Rindu (1) Batak Toba (1) Berdoa Rosario (1) Bersaksi Palsu (1) Bhs Indonesia (1) Bhs Karo (1) Bulan Rosario (1) Bunda Maria (1) Carlo Acutis (1) Debat CP (1) Dei Verbum (1) Desa Velankanni (1) Diakon (1) Doa Bersalin (1) Doa Dlm Keberhasilan (1) Doa Dlm Kegembiraan (1) Doa Dlm Kesepian (1) Doa Katekumen (1) Doa Kebijaksanaan (1) Doa Kehendak Kuat (1) Doa Kekasih (1) Doa Kekudusan (1) Doa Kel Sdh Meninggal (1) Doa Keluarga Sakit (1) Doa Kerendahan Hati (1) Doa Kesabaran (1) Doa Keselamatan (1) Doa Ketaatan (1) Doa Ketabahan (1) Doa Orang Menderita (1) Doa Orang Sakit (1) Doa Pemb Pertemuan (1) Doa Penerangan RK (1) Doa Pengenalan (1) Doa Penutup Pertemuan (1) Doa Perjalanan (1) Doa Pertunangan (1) Doa Ratu Surga (1) Doa SeSdh Kelahiran (1) Doa Seblm Kelahiran (1) Doa Seblm Makan (1) Doa Semakin Dikenal (1) Doa Siap Mati (1) Doa Tanggung Jawab (1) Doa Ulang Tahun (1) Doa Untuk Anak (1) Doa Untuk Keluarga (1) Doa Utk Gereja (1) Doa Utk Masyarakat (1) Doa Utk Mempelai (1) Doa Utk Negara (1) Doa Utk Ortu (1) Doa Utk Pemuka (1) Doa Utk Penderita (1) Doa Utk Petugas (1) Doa Utk Rakyat (1) Doa Utk Tanah Air (1) Doa Utk Yg Membenci (1) Dogma (1) Doktrin (1) Dokumen Gereja (1) Dokumen Pernikahan (1) Dominicans (1) Dosa (1) Ekaristi Kudus (1) Enggan Beribadat (1) Epiphania (1) Film Terbesar (1) Firman Tuhan (1) Foto Kenangan (1) Generasi Muda (1) Gubernur Wasington (1) Haposan P Batubara (1) Hari Pesta / Feastum (1) Harus Bergerak (1) Hidup Kudus (1) Hidup Membiara (1) Homili Ibadat Syukur (1) Hukum Kanonik (1) Ibadat Jalan Salib (1) Ibadat Pelepasan Jenazah (1) Ibadat Pemakaman (1) Imam Jesuit (1) Investasi Surgawi (1) Jangan diam (1) Joko Widodo (1) Kalender Prapaska (1) Kebenaran KS (1) Keberadaan Allah (1) Kebohongan Pemimpin (1) Kejujuran (1) Kekuasaan Pelayanan (1) Kekudusan Degital (1) Kesehatan Tubuh (1) Komentar (1) Konsili Vat II (1) Konstantinovel (1) Kopi Asyik (1) Kristus Allah (1) Kualitas Hidup (1) Kumpulan cerita (1) Lawan Covid-9 (1) Lawan Terorisme (1) Lingkuangan Keluarga (1) Lingkup Jemaat (1) Lingkup Masyarakat (1) Liturgi Gereja (1) Luar Biasa (1) Lucu (1) Madu Asli (1) Mari Berbagi (1) Mateus 6 (1) Mayoritas Katolik (1) Menara Babel (1) Menghadapi Kematian (1) Menunggu Penyelamat (1) Mesin Waktu (1) Mgr A Subianto OSC (1) Misa Imlex (1) Misa Latin (1) Misa Online (1) Misionaris SCY (1) Mohon Bantuan (1) NKRI (1) Naskah WH (1) Oikoumene (1) Organis Gereja (1) PGI (1) Passion Of Christ (1) Pastoran (1) Penampakan Maria (1) Pendidikann Imam (1) Pengakuan Iman (1) Penghormatan Patung (1) Pentahbisan (1) Perbaikan (1) Perjamuan Kudus (1) Perkawinan Campur (1) Perkawinan Sesama Jenis (1) Persiapan Perkawinan (1) Pertemuan II App (1) Pertobatan (1) Pesan Natal (1) Pesan Romo (1) Pohon Cemara (1) R I P (1) Rasa Bersyukur (1) Rasul Degital (1) Rasul Medsos (1) Renungan Musim Natal (1) S3 Vatikan (1) SSCC Indonesia (1) Saksi Bohong (1) Salam Yosef (1) Saran Dibutuhkan (1) Sejarah (1) Selamat Paskah (1) Selingan (1) Sepuluh Perintah Allah (1) Sosialisasi APP (1) Spiritualitas (1) Sukarela (1) Surat bersama KWI-PGI (1) Surga (1) Survey (1) Survey KAJ (1) Tahun St Yosef (1) Teologi (1) Thema APP (1) Tim Liturgi (1) Tokoh Iman (1) Tokoh Internasional (1) Tokoh Masyarakat (1) Toleransi Agama (1) Tuhan Allah (1) Tujuan Hidup (1) Turut Berlangsungkawa (1) Usir Koruptor (1) Ust Pembohong (1) Video (1) Wejangan Paus (1) Yudas Iskariot (1) Ziarah (1)